Kulturelle Samråd

i Danmark

Seneste nyt

Nyhedsmail januar 2024

Tæt samspil med frivillige og civilsamfund i den ny ældrelov
Af Bente von Schindel

Regeringen har offentliggjort et udspil til en ny ældrelov. I denne vil der blive lagt vægt på et tæt samspil med bl.a. lokale fællesskaber og civilsamfundet, og det vil ligefrem blive et krav til kommunerne, at civilsamfundet bliver inddraget.

Man har nok i udspillet i høj grad tænkt på civilsamfundets sociale foreninger, der i forvejen påtager sig opgaver inden for området, men det understreges dog, at det ikke er meningen, at foreningslivet skal erstatte de professionelle plejere.

Derfor bør det kulturelle område naturligvis også inddrages!

 Vi har i Kulturelle Samråd i Danmark tidligere set eksempler på, at kulturelle foreninger lægger deres aktiviteter på fx plejehjem. Det sker bl.a. i Aarhus, hvor lokale kor synger for og sammen med de ældre.

https://www.kristeligt-dagblad.dk/seniorliv/lytte-er-synge-indvendigt

 
Og også i landsforeningen har vi - i et europæisk ”Erasmusprojekt” - arbejdet med kulturelle oplevelser for samfundsgrupper, der ellers ikke ofte deltager i kulturlivet. Projektets titel var her ”Culture Guides for Marginalised People”, og det havde til formål at undersøge muligheden for - i en europæisk ramme - at rekruttere, uddanne og vejlede frivillige til at fungere som mentorer eller guider, der introducerer og hjælper marginaliserede sociale grupper til at deltage i lokale kunst- og kulturaktiviteter - enten som publikum eller som aktive deltagere.
Der er altså nok at tage fat på for de kulturelle foreninger med den nye ældrelov.

 


Konference 2024

Kulturkonferencen 2024 finder sted på Metalskolen i weekenden den 28. og 29. september (med mulighed for ankomst den 27. september aften).

Program offentliggøres inden længe!

Reserver allerede nu datoen!


Info

Kontakt-Kulturelle-Samraad

Kontakt

Kulturprojekter

Konferencer

OM

Kulturelle Samråd i Danmark vil:

  • Fremme udviklingen og vilkårene for de kulturelle samråd.
  • Skabe synlighed for de kulturelle samråd på landsplan.
  • Varetage de kulturelle samråds interesser over for offentlige instanser, institutioner og samarbejdspartnere på landsplan.
  • Sikre information og kommunikation til medlemmerne.
  • Varetage fælles interesser for medlemmerne.
  • Bistå interesserede med oprettelse af samråd.
  • Samarbejde med nationale og internationale partnere.
  • Forestå konferencer og møder efter behov.

Kulturelle Samråd i Danmark er støttet af

Kontakt Kulturelle Samråd i Danmark

Hvis du har spørgsmål er vi altid klar til at hjælpe dig!

unsplash